Гл. инстр. на МАА – почетен член на ТК „Феникс“

Спортен клуб по таекуон-до „Феникс 2008“ удостои със звание „Почетен член“ сабумним Марио Илиев – гл. инстр. на Академията за бойни изкуства. Специалният приз връчи сабумним Мирослав Трифонов (VІ дан) – председател и ст. треньор на ТК „Феникс“. Отличието e реципрочен жест (М. Трифонов е „Почетен член“ на МАА) и висок атестат за съществения принос на сабумним Илиев в развитието и популяризирането на бойните изкуства. Освен дългогодишно приятелство ни свързва изключително ползотворно партньорство – много съвместни мероприятия: тренировки, семинари, лагери, изпити и състезания.

Сабумним Илиев изрази своята признателност за оказаната чест и убеденост, че сътрудничеството ни ще продължи и в бъдеще.