Сабумним Марио Илиев защити ІV дан по полицейска лична защита

На 16.09.2015 г. в залата на НСБ „Спартак“ гр. Созопол се проведе семинар по „Полицейска лична защита“ с две тренировъчни сесии (сутрешна и вечерна), който завърши с изпит за придобиване на технически степени (кю-дан). Сабумним Илиев успешно защити ІV дан и по ПЛЗ.  Екипът на BUTF  поздравява Сабумним Илиев за големия успех!