Международна научна конференция „Спорт и сигурност“ 2016

На 18 и 19 май 2016 г. в НСА „Васил Левски“ се проведе Четвъртата международна конференция „Спорт и сигурност“. Организатори на научния форум бяха Национална спортна академия и Факултетът за спорт към университета „Юнион – Никола Тесла“ – Белград в партньорство със Столична община, Български футболен съюз и Академия на Министерство на вътрешните работи.

Участници в научната конференция бяха: ректора, зам. ректора, много студенти и преподаватели от НСА; декана на спортния факултет, преподаватели и студенти от Белградския университет „Юнион – Никола Тесла“;  директора и зам. директора на СДВР; зам. министъра на младежта и спорта; началника на кабинета на министъра на вътрешните работи; представители на ГД „Национална полиция“ и НСО; преподаватели и курсанти от ВУ „Васил Левски“, В. Търново; преподаватели от ВА „Г. С. Раковски“; представители на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и ВИАС; представители на Академията за бизнес и икономика в гр. Чачак, Сърбия; експерти по сигурността от УЕФА, БФС и СО.

 

 

 

Академията на МВР като основен партньор беше представена достойно. Ректорът на АМВР взе участие в дискусиите около „Кръглата маса“, а преподаватели и курсанти от факултет „Полиция“ презентираха свои научни доклади. Като част от официалната програма на конференцията беше направена демонстрация по „Полицейска лична защита“ на изключително професионално ниво. Бяха показани защити от удари с ръце и крака; освобождаване от захвати, обхвати и задушаване; защита от удари с нож и насочен пистолет; техники за хвърляне, събаряне и контрол. Бяха демонстрирани действия на служителите с помощни средства (палка и белезници) при прилагане на полицeйски правомощия: задържане, личен обиск и принудително отвеждане на нарушител. Заслуга за перфектните изпълнения имаха демонстрантите от АМВР – двукратен световен шампион и многократна национална шампионка, а модератор на проявата беше сабумним Марио Илиев (ІV дан) – гл. инструкто по ПЛЗ.