Отличия от СБК и МАК за гл. инстр. на МАА

На 25.11.2022 г. в учебно-тренировъчния център на Международна академия „Командос“ се състоя традиционният бал на Съюза на българските командоси.

На тържествената церемония, проведена лично от ген. полк. акад. Юлий Абаджиев, дизк., дхк – председател на СБК и директор на МАК, бяха отличени заслужили членове на съюза и академията.

 

 

 

Полковник Марио Илиев – гл. инстр. на МАА, беше удостоен с нагръдни ромбове на СБК и МАК.