Семинар по ПЛЗ със студенти от НСА

На 08.02.2022 г. в Академията на МВР се проведе семинар по „Полицейска лична защита“ със студенти от Национална спортна академия „Васил Левски“. Обучението е част от двустранното сътрудничество между двете висши училища.

Водещ на семинара беше главният инструктор на МАА Марио Илиев (VІ дан). Негов асистент беше топ състезателят Валентин Андонов (І дан) – курсант от ІІ курс на факултет „Полиция“ при АМВР.

В семинара участие взеха студенти – бакалаври, задочно обучение по специалността „Бойно-приложна и физическа подготовка в системата на МВР и БА“. Всички те са полицаи и военнослужещи, които се обучават под ръководството на доц. д-р Сашо Йорданов – световен шампион по ТКД за ветерани (V дан) и д-р Стоил Михайлов – президент на Българската национална карате организация (ІV дан).