Състезател от МАА – член на СБК

На 30.07.2021 г. състезателят на МАА Иван Иванов беше приет за член на Съюза на българските командоси. Служебната карта му беше връчена лично от председателя на СБК ген. полк. акад. Юлий Абаджиев, дизк., дхк.

Официалната церемония се проведе в учебно-тренировъчния център на Международна академия „Командос“ Специален гост на мероприятието беше гл. инстр. на МАА полк. Марио Илиев.