Научна конференция в НСА

На 02 декември 2016 г. в зала А-2 на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе научна конференция на тема „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“. Организатор на научния форум беше катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Специални гости бяха проф. д-р Татяна Янчева – зам. ректор на НСА и проф. д-р Красимир Петков – декан на „Треньорски факултет“. Участие в конференцията взеха студенти и преподаватели от НСА, НБУ и АМВР. Програмата включваше презентация на осем научни доклада и постерна сесия с двадесет и два постера. Доклад на тема „Развитие на джу-джицу в АМВР“ представи Марио Илиев.