Международна научна конференция в СУ

На 11 ноември 2016 г. в СУ„Св. Климент Охридски“ се проведе Осмата  международна конференция на тема „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“. Организатор на научния форум беше  Департамента по спорт към СУ. На откриването присъстваха заместник-ректорът на Университета проф. д-р Ренета Божанкова, директорът на Департамента по спорт към СУ проф. д-р Анжелина Янева, Павел Иванов от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община, доц. Прокопов, директор на Департамента по спорт до 2009 г., проф. Крум Рачев, доайен на теорията и методиката на физическото възпитание и спорта от Нaционалната спортна академия, проф. Наумовски от Университета в Скопие и председател на Федерацията на спортните педагози в Македония.

Участници в научната конференция бяха представители на различни университети от 4 държави: от България – СУ„Св. Климент Охридски“, ТУ – София, БСУ „проф- д-р А. Златаров“,  РУ „А. Кънчев“, ШУ „ Епископ К. Преславски“,  МУ – София и филиал „проф- д-р И. Митев“ – Враца, МУ – Плевен, Медицински колежи в София, Варна, Ст. Загора и Плевен, УНСС,  ВТУ „Т. Каблешков“, НСА „В. Левски“ и АМВР; от Македония – Педагогически факултет на Щипския университет „Г. Делчев“ и Факултет „Сигурност“ в Скопие на университет „Св. Климент Охридски“, гр. Битоля; от Русия – Педагогически университет „Лев Толсой“, гр. Тула и Волгоградска национална академия за физкултура, гр. Волгоград; от Казахстан – Казахски национолен педагогически университет, гр. Алмати. 53 участника (някои в съавторство) презентираха 36 научни доклада. Марио Илиев представи свой доклад на тема „Развитие на кикбокса в АМВР“.