Сабумним Илиев участва в благотворителна акция

На 29.04.2020 г. беше финализирана кампанията за подпомагане на служителите (лекари, мед. сестри, санитари, администрация и др.) от „Медицински институт“ – МВР в борбата с пандемията COVID-19. Благотворителната акция беше инициирана от Академията на МВР. В каузата се включиха преподаватели и служители от администрацията на АМВР: факултетите „Полиция“ и ПБЗН, Центровете за специализация и професионална подготовка в Пазарджик, Казанлък и Варна. Със събраните средства беше закупена екипировка от най-висок клас: защитни облекла, ръкавици и маски. Делегация в състав: проф. дн Любомир Тимчев – ректор на АМВР, Марио Илиев и Кирил Чифлички – ст.преподаватели, връчи дарението на проф. д-р Ненчо Смилов, д.м. – директор на МИ – МВР. Проф. Смилов изказа своята и на целия трудов колектив признателност за навременната подкрепа.