Семинар по „Полицейска лична защита“

На 23.12.2018 г. в учебно-тренировъчния център на Международна академия „Командос“ гл. инстр. Марио Илиев проведе семинар по полицейска лична защита с деца от Кунг-фу То’А академията. Организатор на събитието беше д-р Теймур Джафари – председател на БКТФ с любезното домакинство на МАК. Проявата беше част от Коледния детски лагер в който децата получават много добра бойно-приложна подготовка. Освен ПЛЗ и СРБ изучават: стрелкова, физическа и алпийска подгоговка; долекарска помощ; пожарна безопасност и др.

  

 

 

Семинарът протече в две части – теоретична, включваща запознаване с полицейските правомощия: задържане, обиск, отвеждане, както и правните основания за използване на физическа сила и помощни средства (палка, белезници и др.). Втората част беше практическа, в която се тренираха различни начини за полицейска интервенция: защита от удари с ръце и крака; поразяване на витални точки; освобождаване от захвати, обхвати и задушаване (отпред, отзад и отстрани); ключови техники за контрол (задържане/отвеждане); защита срещу въоръжен с нож или други опасни предмети нападател.

  

 

 

Семинарът бе отчетен като изключително ползотворен. Сабумним Илиев и Мастер Джафари се договориха за провеждане на съвместен летен лагер с ученици от Kung Fu To’a Academy и МАА. Предвижда се в програмата на лагера освен гореизброените,  да бъдат включени водолазна подготовка и оцеляване в дивата природа. Базата на МАК разполага с перфектни условия за осъществяване на такова мероприятие – място за нощувка, хранене и тренировки.