Международна научна конференция „Спорт и сигурност“ 2018

На 21 и 22 май 2018 г. в НСА „Васил Левски“ се проведе Петата международна конференция „Спорт и сигурност“. Организатори на проявата бяха НСА и Факултетът за спорт към Университет „Юнион – Никола Тесла“ – Белград, в рамките на кампанията „София – Европейска столица на спорта 2018“, с подкрепата на Столична община и в партньорство с ВА „Г. С. Раковски“, АМВР, СДВР, НСО и БФС.

В научния форум участваха преподаватели и студенти от 14 университета от 7 балкански държави: България, Албания, Македония, Словения, Сърбия, Турция и Хърватия. Свой доклад на тема „Опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия“ презентираха курсантите от ф-т „Полиция“ Я. Атанасова и Ал. Велев. Като част от официалната програма на конференцията беше направена демонстрация по „Полицейска лична защита“. Демонстранти бяха Хр. Славков и В. Георгиев – курсанти в АМВР, които са многократни призьори от състезания по ПЛЗ на национално ниво. Ръководител на участвалите курсанти беше сабумним Марио Илиев – ст. преподавател в катедра СПТ, който представи  и свой научен доклад на тема „Развитие на ПЛЗ в АМВР“.